۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر
در ديدار 5 ساعته صريح و صميمانه با دانشجويان مطرح شد؛
در ديدار 5 ساعته صريح و صميمانه با دانشجويان مطرح شد؛


بيش از هزار دانشجو از جمله نمايندگان تشكلهاي مختلف دانشجويي، در ديداري صميمانه و صريح با حضرت آيت الله خامنه اي، حدود 5 ساعت از دغدغه هاي دانشجويي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نسل جوان سخن گفتند و ديدگاههاي رهبري انقلاب را درباره «مسائل دانشجويي و دانشگاهي، وظايف مهم دانشجويان در روند مقاومت ملت و موضوعات و مسائل مختلف روز»، از زبان ايشان شنيدند.
رهبر انقلاب اسلامي در ابتداي سخنان خود با تأكيد بر اينكه ديدارهاي رمضاني با دانشجويان حقيقتاً شيرين و مطلوب است، گفتند: مطالب متنوع و ديدگاههاي متفاوتي كه در اين ديدار مطرح شد، خوب و لذت بخش بود و نشانگر رشد سطح فكري و مطالبات قشر دانشجو است و نشان مي دهد كه با گذشت زمان، انگيزه هاي انقلابي و فكر روشن و استدلال متين در ميان دانشجويان گسترش چشمگير و روزافزوني داشته است.
ايشان دانشجويان را به انس بيشتر با قرآن و ادعيه توصيه كردند و گفتند: سخن اصلي من به دانشجويان تقويت ايمان است زيرا تنها با ايمان قوي مي توان در مقابله با مشكلات و فشارها، مبارزه و مجاهدت كرد.
رهبر انقلاب اسلامي اوضاع خاص و حساس كنوني كشور را بسيار شبيه جنگ احزاب در زمان پيامبر(ص) دانستند و افزودند: امروز نيز همه دنياپرستان و زورگويان عالم در مقابل جمهوري اسلامي ايران صف آرايي كرده و از همه جوانب آن را مورد حمله قرار داده اند.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان كردند: در چنين شرايطي، كساني كه سست ايمان و شايد داراي گرايشهاي دروني به دشمن هستند، اظهار يأس و نااميدي و خود كم بيني مي كنند اما افراد داراي ايمان مستحكم، هر قدر هم شرايط سخت تر شود، با عزم و اراده قوي تر ايستادگي مي كنند.
رهبر انقلاب اسلامي تأكيد كردند: اگر مي خواهيم در مقابل جبهه استكبار ايستادگي كنيم و به عزت و شرف شايسته نظام جمهوري اسلامي برسيم، نيازمند حفظ و تقويت تقوا در رفتارهاي شخصي و عمومي خود هستيم.
حضرت آيت الله خامنه اي با استناد به برخي آيات قرآن در خصوص انحطاط نسلهاي بعدي ملتهايي كه داراي ايمان بودند، گفتند: «ضايع كردن نماز» و «پيروي از شهوات» دو عامل اصلي انحطاط و تضعيف ايستادگي و مبارزه است.
ايشان خاطرنشان كردند: علت تأكيد مكرر من به مسئولان مبني بر جلوگيري از برگزاري اردوهاي مختلط دانشجويي بر همين اساس است، زيرا رعايت نكردن حد و مرزهاي ديني موجب تضعيف ايمان دروني مي شود.
رهبر انقلاب اسلامي بعد از تبيين نقش ايمان در ايستادگي، به «مبارزه سرنوشت ساز و اجتناب ناپذير ملت ايران با جبهه استكبار» اشاره كردند و گفتند: سرآغاز اين مبارزه از آنجا بود كه ملت ايران تصميم گرفت مستقل و پيشرفته شود كه اين موضوع با منافع قدرتهاي مسلط جهاني ناسازگار است.
حضرت آيت الله خامنه اي، سخن برخي افراد را مبني بر اينكه نظام جمهوري اسلامي به دنبال بهانه جويي براي ناسازگاري با قدرتها است، سخني سطحي و ناانديشيده خواندند و افزودند: اين مبارزه نيازمند بهانه نيست زيرا تا زماني كه ملت ايران براساس غيرت و سابقه انقلابي و اسلام، ايستاده است، اين مبارزه وجود دارد و براي پايان آن نيز فقط دو راه متصور است، يا جمهوري اسلامي به آنچنان قدرت و توانايي دست يابد كه طرف مقابل جرأت تعرض نداشته باشد يا اينكه جمهوري اسلامي هويت اصلي خود را از دست بدهد و يك ظاهر بي جاني از آن باقي بماند.
ايشان با تأكيد بر اينكه براي پايان اين مبارزه، راه اول يعني «دستيابي به اقتدار كامل» مورد نظر ملت ايران است، گفتند: البته شايد امروز سياستهاي آمريكا اينگونه اقتضا كند كه بخواهد ميان مسئولان نظام اسلامي تفكيك قائل شود و آنها را به مسئولان خوب و بد تقسيم كند، اما امريكاييها اگر توانايي پيدا كنند، همان مسئولان به اصطلاح خوب نيز از نظر آنها بد خواهند شد.
حضرت آيت الله خامنه اي، اصل و هويت نظام اسلامي را هدف اصلي مقابله دشمنان با ملت ايران دانستند و افزودند: منظور از نظام اسلامي، مجموعه ساختار نظام و ارزشها و اهداف آن همچون عدالت، پيشرفت علم، اخلاق، مردم سالاري، قانونگرايي و آرمانگرايي است.
ايشان با تأكيد بر اينكه در اين مبارزه، مشكلات بزرگي وجود دارد كه مي توان با ايستادگي و تدبير از آنها عبور كرد، گفتند: در اين مبارزه و همچنين در مسير حل مشكلات، دانشجويان به عنوان عصاره توانايي هاي ملت، جايگاه و نقش ويژه اي دارند.
رهبر انقلاب اسلامي «مطالبه گري دانشجويان» را بسيار با اهميت خواندند و تأكيد كردند: برطرف كردن مشكلات كلان كشور بر عهده مسئولان عالي رتبه است اما مطالبه گري دانشجويان اگر با مطالعه و اطلاعات دقيق و درست همراه باشد، قطعاً زمينه ساز تلاش بيشتر مسئولان براي حل مشكلات خواهد بود.
حضرت آيت الله خامنه اي به برخي مطالب دانشجويان در اين ديدار، از جمله موضوع قراردادهاي جديد نفتي اشاره كردند و افزودند: تا زماني كه در چارچوب منافع كشور، اصلاحات لازم در اين قراردادها انجام نشود، قطعاً اين قراردادها منعقد نخواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به برخي ديگر از انتقادات دانشجويان در خصوص تصميم گيريهاي جاري دستگاهها در كشور گفتند: براساس قانون و منطق، رهبري نمي‌تواند در تصميم گيريهاي جزيي و اجرايي دستگاهها وارد شود و اگر مسئولين اجرايي دچار اشتباه شوند، بايد مجلس از ابزارهاي نظارتي همچون استيضاح استفاده كند و يا اينكه رئيس جمهور مانع از اجراي آن تصميم اشتباه شود.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان كردند: البته رهبري در مواردي كه احساس كند، برخي اقدامات حتي اقدامات جزيي، موجب انحراف نظام از مسير اصلي مي شود، بايد ورود پيدا كند و مانع از آن كار شود.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به مشكلات ناشي از مبارزه و ايستادگي، در روند حركت كشور افزودند: در اين زمينه برخي مسائل از جمله تقويت اقتصاد و افزايش توان دفاعي جزو موضوعات كلان كشور است كه تحقق آنها و برطرف كردن مشكلاتشان، وظيفه مسئولان است.
رهبر انقلاب تأكيد كردند: برخي مشكلات نيز به درون كشور مربوط مي شود كه تشكلهاي دانشجويي بايد در ارائه راه حل آنها، به كمك مسئولان بشتابند.
ايشان پرهيز كامل از نااميدي و خستگي را از رموز حل مشكلات خواندند و به تشكلهاي دانشجويي گفتند: اگر ايستادگي كرديد و با بسيج ذهني مردم، خواسته ها را به گفتمان عمومي تبديل كرديد، مسئولان هم مجبور مي شوند به مطالبات شما عمل كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين با اشاره به سخن يكي از دانشجويان درباره تبعات منفي بيان حرفهاي مخالف حرف رهبري خاطرنشان كردند: بارها گفته ايم حرف مخالف رهبري، نه جرم است و نه معارضه‌اي با آن مي‌شود.
رهبر انقلاب اسلامي در ادامه سخنانشان، دانشجويان كشور را فرصتي بزرگ، ثروتي عظيم و از نقاط قوت نظام دانستند و با تأكيد بر لزوم توجه خاص مسئولان به اين قشر در برنامه ريزيها، گفتند: دانشجويان كنوني در مقايسه با دانشجويان اول انقلاب از لحاظ كمّي و كيفي بالاتر و داراي تفكرات عميق تر انقلابي و اسلامي هستند.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: بسياري از دانشجويان انقلابي و با انگيزه‌ي اول انقلاب، اكنون در زمره محققين و دانشمندان كشور هستند، بنابراين هيچ منافاتي ميان انقلابي بودن و درس خواندن وجود ندارد.
ايشان، دانشجويان را به خوب درس خواندن در كنار تقويت ايمان و معنويت سفارش كردند و گفتند: دانشجو همچنين بايد داراي بصيرت باشد و به محيط دانشجويي و مسائل و تحولات كشور، منطقه و جهان با چشم باز نگاه كند.
رهبر انقلاب اسلامي تأكيد كردند: اگر چشم باز و بصيرت وجود نداشته باشد، ممكن است دانشجو در تشخيص دوست و دشمن و يا در تحليل مسائل منطقه اي و بين المللي دچار اشتباه و خطاي محاسبه شود.
ايشان عموم دانشجويان را به «سوءظن به جريان رسانه اي دشمن» توصيه كردند و گفتند: دشمنان با هزينه هاي گزاف، جريان رسانه اي پيچيده و گسترده اي را بر ضد نظام اسلامي به راه انداخته اند كه هدف اصلي آن، پوشاندن نقاط قوت جمهوري اسلامي و برجسته سازي برخي نقاط منفي براي ايجاد يأس و نااميدي در مردم و جوانان است.
رهبر انقلاب اسلامي برجسته نشدن و يا انعكاس نيافتن حضور گسترده و پرشور مردم در راهپيمايي روز قدس در رسانه هاي بيگانه را نمونه‌اي از عملكرد جريان رسانه اي دشمن برشمردند و تأكيد كردند: راهپيمايي روز قدس در روز جمعه در هواي بسيار گرم و با زبان روزه، حقيقتاً يك پديده است اما اين پديده كم نظير در رسانه هاي بيگانه انعكاس لازم را پيدا نمي كند، در حالي كه اگر نقطه اي منفي وجود داشته باشد، آن را صدها برابر بزرگنمايي مي كنند.
رهبر انقلاب در ادامه سخنانشان مسئوليت دانشجويان عضو تشكلها را فراتر از وظايف ديگر دانشجويان برشمردند و با اشاره به پيچيدگي و چند لايه‌گي اوضاع سياسي كنوني افزودند: در دهه اول انقلاب و دوران دفاع مقدس، مقابله با دشمن وظيفه اي روشن و براي عموم قابل درك بود اما امروز در هم تنيدگي مسائل مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امنيتي، اوضاع كاملاً پيچيده اي را ايجاد كرده و وظايف بسيار سنگين تري به همراه آورده است، كه لازمه مواجهه با اين شرايط نيز داشتن چشماني باز و «دقت، عقل و تدبير است».
حضرت آيت الله خامنه اي پس از تبيين پيچيدگي و چند بُعدي بودن فضاي كنوني، 12 توصيه را در تشريح وظايف تشكلهاي دانشجويي بيان كردند.
توصيه اول ايشان به دانشجويان فعال، «حضور فكري در مسائل اصلي كشور و حضور فيزيكي در مواقع لازم» بود.
رهبر انقلاب، اعلام مواضع تشكلهاي دانشجويي در مسائل اصلي را مهم دانستند و افزودند: اگر اين مواضع قوي و اصيل، به خوبي و روشني اعلام شود، دوستان انقلاب مستحكم تر مي شوند و دشمنان كشور از جمله امريكاييها مي فهمند كه نبايد به گزارشهاي تحريف شده و غيرواقعي درباره جوانان ايراني دل خوش كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي، «برجام»، «ارتباط با امريكا»، «اقتصاد مقاومتي» و «آينده كشور» را از جمله مسائل مهمي خواندند كه تشكلهاي دانشجويي در جايگاه افسران جنگ نرم، بايد مواضع انقلابي، مستدل و محكم خود را درباره آنها بيان كنند.
ايشان، «اطلاعات دقيق و صحيح، مستدل بودن و به هنگام بودن» را از الزامات موضع گيري تشكلهاي دانشجويي برشمردند و افزودند: اين مواضع بايد به خوبي در نشريات دانشجويي انعكاس يابد، ضمن اينكه مي توان با روشهاي ديگر از جمله سخنراني نمايندگان تشكلها پيش از خطبه هاي نماز جمعه شهرهاي بزرگ، اين مواضع را به گوش جامعه نيز رساند.
رهبر انقلاب، اجتماع و حضور فيزيكي دانشجويان را نيز گاه لازم دانستند اما با شيوه هاي درست و قانوني.
ايشان با تأكيد بر مخالفت هميشگي با برهم زدن هر اجتماع و مجلسي، افزودند: اين كار مضر و يا حداقل بي فايده است و در مواقع لازم بايد با تشكيل اجتماعات و جلسات، حرف خود را در قبال اجتماعات مخالف به گوش دانشجويان رساند چون دانشجو به دنبال فهميدن حقيقت است.
رهبر انقلاب در همين بحث، مسئولان وزارتخانه هاي علوم و بهداشت و مسئولان دانشگاهها را به كمك به تشكلهاي انقلابي فراخواندند و خاطرنشان كردند: البته همه تشكلها در برخورداري از حقوق عمومي يكسان هستند اما طبيعي و منطقي است كه مسئولان دانشگاهي از تشكلهاي انقلابي و متدين، دفاع و حمايت كنند و زمينه حضور فعال تر آنها را به وجود آورند.
«تبيين و قانع كردن دلها» دومين توصيه رهبر انقلاب به تشكلهاي دانشجويي بود.
ايشان تأكيد كردند: در تفكر اسلامي، اقناع و جذب دلها، يك اصل مهم است و تشكلهاي دانشجويي بايد با استدلالهاي محكم و روشن، مواضع خود را براي دانشجويان و مردم تبيين كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي، موضوعاتي نظير «اقتصاد مقاومتي، پيشرفت علمي، سبك زندگي و ارتباط با امريكا» را از جمله زمينه هايي خواندند كه نياز به تبيين مواضع گروههاي فعال دانشجويي دارد.
رهبر انقلاب درباره روابط با امريكا خاطرنشان كردند: تشكلهاي دانشجويي در خصوص بعضي مواضع رهبري از قبيل «ردّ رابطه با امريكا و نفي مذاكره با اين كشور به جز در موارد خاص و معين»، تأمل كنند و با دركي روشن از استدلالهاي مستحكم موجود، آنها را به شيوه هاي متقن و مستدل براي مخاطبان دانشجو و غيردانشجو تبيين نمايند.
ايشان، «استمرار و بيان صحيح، روشن، و مستدل مواضع تشكلهاي انقلابي دانشجويي» را در شكل دهي مطالبات عمومي و حركت كشور در مسير صحيح، مؤثر و ضروري خواندند.
«افزايش سطح آگاهي سياسي و ديني» سومين توصيه رهبري به تشكلهاي دانشجويي بود.
حضرت آيت الله خامنه اي، همچنين «توسعه مخاطبان دانشجو» را از ديگر وظايف مجموعه هاي دانشجويي برشمردند و افزودند: اخلاق، حوصله، تحمل شنيدن حرف مخالف و تسلط بر مطالب ارائه شده، از پيش نيازهاي عمل به اين وظيفه است.
پنجمين توصيه رهبري به دانشجويان، «دفاع صريح و بدون تقيّه از نظام اسلامي» بود.
ايشان خاطرنشان كردند: دشمن با تكيه بر كمبودها، نقصها و قصورها، انقلاب را كم ارزش جلوه مي دهد و پيشرفتها و موفقيت ها را ناديده مي گيرد كه لازم است تشكلهاي انقلابي اين نامعادله را برهم بزنند.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: پايداري در مقابل 37 سال دشمني تمام عيار جبهه عظيم قدرتهاي مادي، مهمترين موفقيت نظام شرافتمند و پرافتخار اسلامي است، آن‌هم در اوضاعي كه يك اخمِ اين قدرتهاي مادي، فلان حكومت پرمدعاي پادشاهي را به تعظيم و تسليم مي كشاند.
ايشان، كميت و كيفيت نشاط انگيز دانشجويان انقلابي را نشانه زنده بودن و استعداد و ظرفيت ذاتي انقلاب دانستند و افزودند: البته منظور از دفاع از نظام، دفاع از رهبري نيست بلكه دفاع از مجموعه ارزشهاي در هم تنيده اي است كه انقلاب با تكيه بر آنها به رشد و بالندگي خود ادامه مي دهد.
«تداوم و توسعه اردوهاي جهادي در روستاها و مناطق محروم» ششمين توصيه اي بود كه رهبر انقلاب در اين ديدار بيان كردند.
ايشان افزودند: اردوهاي جهادي، هم خودسازي است، هم خدمت و هم آشنايي با فضاي واقعي كشور.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تذكر مستمر خود به دولت كنوني و همه دولتهاي قبلي درباره رسيدگي به روستاها افزودند: تحقق اين مسئله راههاي روشني دارد كه ايجاد صنايع كوچك و تبديلي از جمله آنها است، البته عمل به اين توصيه مستمر، همت مي خواهد.
«توجه به سبك زندگي ايراني اسلامي در انديشه و عمل» و «تقويت گفتمانهاي اصلي انقلاب از جمله عدالت، اقتصاد دانش بنيان و مقاومتي، پيشرفت اسلامي ايراني و شتاب علمي» توصيه‌هاي هفتم و هشتم رهبر انقلاب به مجموعه هاي دانشجويي بود.
ايشان در همين زمينه تأكيد كردند: بنده توسعه غربي را به هيچ وجه قبول ندارم چرا كه پايه ها و مباني آن غلط است و به همين علت، «گفتمان پيشرفت اسلامي ايراني» را مطرح كرده ايم.
رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتي نيز گفتند: بر اساس گزارش هايي كه رسيده، كارهاي خوبي در دست اقدام است به شرط اينكه تداوم يابد.
حضرت آيت الله خامنه اي در نهمين توصيه، مجموعه هاي دانشجويي را به «تشكيل يك جبهه واحد ضد امريكايي – ضد صهيونيستي در سطح دانشجويان جهان اسلام» فراخواندند.
ايشان افزودند: مي توان با وسايل پيشرفته ارتباطاتي و در فضاي مجازي، كمپين هاي عمومي دانشجويان مسلمان را بر اساس مخالفت با سياستهاي امريكا و رژيم صهيونيستي شكل داد تا در مواقع لازم، ميليونها جوان دانشجوي مسلمان با موضع گيري خود، حركتي عظيم را در جهان اسلام بوجود آورند.
«پرهيز از زدن اتهام غيرانقلابي به افراد» دهمين توصيه رهبري به تشكلهاي دانشجويي بود.
ايشان به دانشجويان خاطرنشان كردند: انقلابي بودن، مراتب و معيارهاي مشخصي دارد و نبايد كساني را كه ديدگاههايشان با شما انطباق كامل ندارد اما داراي اين معيارها هستند، به غيرانقلابي بودن متهم كنيد.
«هم افزايي تشكلهاي انقلابي دانشگاهها از طريق تكيه بر نقاط مشترك» يازدهمين توصيه رهبري به دانشجويان بود.
ايشان تأكيد كردند: اختلافات نبايد به كشمكش تبديل شود و تشكلهاي انقلابي به گونه اي عمل كنند كه رواداري و تحمل مخالف در محيطهاي دانشگاهي جا بيفتد.
«نگاه راهبردي به انقلاب و تفكر درباره آينده» آخرين توصيه حضرت آيت الله خامنه اي به مجموعه هاي دانشگاهي بود.
ايشان به دانشجويان گفتند: رؤساي جمهور دهه هاي آينده، نمايندگان مجلس و مسئولان آينده كشور از ميان شما عزيزان انتخاب خواهند شد، بنابراين با نگاهي كاملاً اميدوار و پرنشاط، تصوير آرماني 20، 30 سال آينده كشور را ترسيم كنيد و حركت امروز خود را براساس آن افق روشن، سامان دهيد.
رهبر انقلاب اسلامي در بخش پاياني سخنان خود نكاتي را درخصوص مسائل داخلي بيان كردند.
حضرت آيت الله خامنه اي با انتقاد از رويه برخي افراد كه در عين ادعاي حمايت از نظام و امام و انقلاب، موضع خود را در خصوص فتنه روشن نكرده اند، تأكيد كردند: مواضع من درباره فتنه سال 88 كاملاً صريح است و برروي اين موضوع حساس هستم و ملاك هم، عدم حمايت از كساني است كه سردمدار فتنه بودند و يا از آن سوءاستفاده كردند و تاكنون نيز اعلام تبري نكرده اند.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه تقسيماتي همچون اصولگرا و اصلاح طلب و يا اصلاح طلب مدرن و اصولگراي سنتي، به هيچ وجه مهم نيستند، افزودند: موضوع مهم، محتوا است.
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين به مباحثي كه درخصوص لزومِ عقلانيت در كشور مطرح مي شود، اشاره كردند و گفتند: اين روزها درباره عقلانيت و لزوم گفتگوي عقلاي جناحها مطالب زيادي مطرح مي شود كه اصل موضوع عقل گرايي بسيار پسنديده و مورد تأييد اسلام و قرآن است و امام (ره) نيز يكي از عقلاي بزرگ جهان بود.
ايشان انقلاب اسلامي را انقلابي عقلايي خواندند و افزودند: براساس عقل گرايي، بايد گفت كساني كه معتقدند براي پيشرفت كشور بايد به غرب پناه برد، عقل خود را باخته اند زيرا عقل مي گويد بايد از تجربه ها درس گرفت.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به تجربيات بسيار بد ملت ايران از غرب از جمله تحميل ديكتاتوري و استبداد پهلوي، سرنگون كردن دولت ملي، و تأسيس دستگاه سركوب وحشتناك ساواك، گفتند: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اولين تحريم ها، خيانتها، جاسوسي ها، تهاجم هاي وسيع تبليغاتي، حمايت از گروههاي ضد انقلاب، تحميل جنگ هشت ساله، حمايت همه جانبه از صدام، ساقط كردن هواپيماي مسافري تا بدعهدي ها و كارشكني ها در برجام، همه از جانب غربي ها و به ويژه امريكا بوده است.
ايشان با اشاره به عملكرد بسيار بد فرانسوي ها و امريكاييها در قضيه برجام افزودند: در قضيه برجام ثابت شد كه امريكاييها اعم از كنگره و دولت همچنان سرگرم دشمني با ملت ايران هستند.
رهبر انقلاب اسلامي تأكيد كردند: عقلانيت حُكم مي كند كه با چنين دشمني با خرد و تدبير برخورد شود و فريب او را نخوريم و وارد ميداني كه او ترسيم كرده، نشويم.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به ادعاي امريكاييها مبني بر تمايل براي مذاكره و هماهنگي با ايران درخصوص مسائل منطقه از جمله سوريه گفتند: ما چنين هماهنگي را نمي خواهيم زيرا هدف اصلي آنها قطع حضور ايران در منطقه است.
ايشان با تأكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران خواستار عدم حضور و مداخله امريكا در منطقه است، افزودند: اين مواضع نظام اسلامي درخصوص مسائل منطقه، در چارچوب عقلانيت است.
حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: من براساس وظيفه ديني و شرعي و اخلاقي، تا جان در بدن دارم خواهم ايستاد و به مردم هم اعتماد دارم؛ همچنان كه به نتيجه ايستادگي يعني پيروزي يقين دارم.
ايشان خاطرنشان كردند: در ميان نخبگان كشور به ويژه دانشگاهيان و دانشجويان نيز عناصر مؤمن و معتقد به ايستادگي بسيار زياد هستند به گونه اي كه هر فرد دلسردي را هم دلگرم مي‌كند.

در ابتداي اين ديدار 8 نفر از نمايندگان تشكل هاي دانشجويي، آقايان:
- احسان ابراهيمي – نماينده بسيج دانشجويي
- محمدحسين قائد شريف – نماينده اتحاديه تحكيم وحدت
- مجتبي رئيسي – نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي
- محمد آهنگران – نماينده گروههاي جهادي
- عليرضا احمدي – نماينده انجمن اسلامي دانشجويان مستقل
- محمدعلي كامفيروزي – نماينده مديران مسئول نشريات دانشجويي
- حسين زينليان بروجني – نماينده اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان
و خانم:
- فاطمه سادات ضرابي – نماينده اتحاديه تشكل هاي دانشگاه آزاد
بيش از 2 ساعت ديدگاهها و دغدغه هاي جامعه دانشجويي را بيان كردند.
مهمترين محورهاي سخنان نمايندگان تشكلهاي دانشجويي به اين شرح است:
- ابراز نگراني از خطر استحاله دروني به وسيله افراد و جريانهايي كه اعتقاد عميقي به مباني انقلاب و امام ندارند
- ضرورت اصلاح ساختارهاي فسادآور در نظام بانكي و اداري و برخورد قاطع با مفسدان و متخلفان
- انتقاد از عدم پايبندي جدي برخي مسئولان به اصول قانون اساسي و سياستهاي نظام در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي
- ضرورت تبيين نحوه مطالبه گري دانشجويان در قبال اشكالات و نواقص
- انتقاد از زدن برچسب هاي سياسي به مطالبه ها و پيگيري هاي دانشجويي از مسئولان
- تبيين صريح و روشن اصول دفاعي كشور براي مردم و جوانان و بيان علت حمايت از مقاومت در منطقه
- انتقاد از رواج اشرافي گري در ميان برخي مسئولان
- انتقاد از بي توجهي مسئولان وزارت علوم به مسائل فرهنگي
- ايجاد تسهيلات مناسب براي ازدواج آسان دانشجويان
- انتقاد از ايجاد زمينه نفوذ بيگانگان به دانشگاهها تحت عنوان ديپلماسي علمي
- اظهار نگراني از نفوذ اقتصادي، سياسي، فرهنگي و آموزشي بيگانگان تحت عنوان جهاني سازي
- انتقاد از تلاش برخي براي تسري مدل برجام به مسائل منطقه اي، دفاعي و حقوق بشري
- چگونه بايد در مقابل جريان غيرانقلابي داخل نظام ايستاد تا دو قطبي ايجاد نشود؟
- انتقاد از اظهارات شعاري برخي مسئولان در موضوع اقتصاد مقاومتي
- انتقاد از عملكرد شهرداريهاي كلان شهرها و گسترش بي محاباي مراكز تجاري و تبعات سوء فرهنگي اجتماعي اين مراكز
- ضرورت جوانگرايي در بدنه مسئوليتي كشور
- انتقاد از برخي برخوردهاي قضايي با بعضي مطبوعات و تشكل هاي دانشجويي و صنفي
- لزوم تبيين شيوه تعامل با معتقدين به نظام كه داراي ديدگاههاي متفاوتي هستند
- اظهار نگراني از پروژه آرمان زدايي از انقلاب اسلامي در سياست خارجي
- انتقاد از عملكرد برخي مسئولان قضايي و عدم اطلاع رساني شفاف درباره احكام دادگاهها
- انتقاد از مسكوت ماندن طرح نظارت بر عملكرد نمايندگان مجلس
- گلايه از عملكرد برخي مسئولان در توجيه دشمني هاي امريكا و تلاش براي بزك كردن چهره امريكا
- انتقاد شديد از برخورد نكردن با كارشكني ها و نقض برجام از سوي امريكا
- ضرورت تدوين سند بالادستي براي پيشرفت روستاها و گسترش فعاليت گروههاي جهادي در مناطق محروم
- اهميت چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي و روند نامناسب كنوني در دستيابي به اهداف آن
در اين مراسم دانشجويان نماز مغرب و عشا را به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامي اقامه و روزه خود را با ايشان افطار كردند.
تاریخ:
1397/07/28
تعداد بازدید:
243
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - طبقه همکف ساختمان مرکزی
تلفن: 37932054
 
 
 
Powered by DorsaPortal